Δικαιολογητικά Ι.Χ. επιβατικό εταιρικό Ο.Ε. ή Ε.Ε.

 
(προϋπόθεση: η εταιρία πρέπει να είναι σε ισχύ και η επωνυμία της να συμφωνεί με την επωνυμία στην άδεια κυκλοφορίας)

  • Καταστατικό εταιρίας (να φαίνεται η διάρκεια, η εκπροσώπηση και η επωνυμία)
  • Το αυτοκίνητο
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
  • Δύο γνήσιες πινακίδες
  • Ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σε αντίγραφο
  • Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου (με τα στοιχεία της εταιρίας συμπληρωμένα)
  • Yπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο ότι "ως νόμιμος εκπρόσωπος της …… εταιρίας επιθυμώ την οριστική διαγραφή του υπ' αριθμόν ……… ΙΧ επιβατικού"
 
 
 
 
Ανακύκλωση - Απόσυρση Αυτοκινήτων ΝΕΟΦΥΤΟΣ
 
Θέση Ήμερος Τόπος 19300 Ασπρόπυργος
 
Τηλέφωνο: +302105597707
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932213442
 
Φαξ: +302105580671
 
Ωράριο λειτουργίας